Cine suntem?

La HCCresource prin recrutarea personalului se urmăreşte nu numai simpla ocupare a unor posturi libere, ci şi procesul prin care noul angajat se integrează psiho– socio-profesional în unitate, în grupul de lucru, modul cum se ataşează de colectiv pentru a-şi îndeplini sarcinile şi de a răspunde chiar la îndatoriri sporite.

Războiul pentru talente este real, iar motivul pentru care unele companii prosperă în dezvoltarea şi continuitate, ţine mai tot timpul de calitatea oamenilor de care dispune. Scopul nostru este să găsim locul de muncă potrivit pentru fiecare candidat care apelează la serviciile noastre.

O condiţie preliminară pentru atingerea obiectivelor recrutării personalului este descrierea exactă şi completă a postului vacant. O descriere corespunzătoare trebuie să includă informaţii ca: serviciul din care face parte postul; analiza detaliată a sarcinilor; legăturile ierarhice; cum, când şi în faţa cui va răspunde angajatul de eficienţa muncii sale; legăturile funcţionale; mijloacele şi condiţiile de lucru; riscurile profesionale; salariul de bază şi posibilităţile de sporire a lui; vârsta; mobilitatea.

La HCCresource, sunt posturi bine definite şi conturate, care oferă un cadru profesionist de muncă, integrate atât pe orizontală cât şi pe verticală, existând elemente maturizate, dezvoltate la cerinţele descrise în Fişa postului.

Zig Ziglar, un scriitor american ce ne motivează, atât prin cărțile de literatură motivațională, cât şi prin citatul ’’YOU DON’T BUILD A BUSINESS YOU BUILD PEOPLE AND THEN PEOPLE BUILD THE BUSINESS.’’ Datoria noastră, cea ca resursă umană este considerată o resursă crucială pentru orice organizaţie, practic o firmă este formată din oamenii pe care îi deţine, oamenii sunt firma!

VREAU SA VA CONTACTEZ